1. Co to jest polityka?
2. Aktorzy życia publicznego.
3. Konflikty polityczne i sposoby ich rozwiązywania.
4. Poglądy polityczne i ich podział ( wizja państwa )
5. Wolność jednostki i cenzura prewencyjna.

Odpowiedzi na te pytania są w podręczniku do wosu, część pierwsza, temat: Polityka - spór o państwo.Proszę pomóżcie bo ja nie mam tego podręcznika i nie mam jak zrobić te zadanie ;)
Z góry dzięki ;) Daje Najlepszą...

1

Odpowiedzi

2010-02-12T21:03:45+01:00
1 co to jest polityka - Politolodzy przyjmują jako podstawową definicję polityki, stworzoną przez Maksa Webera. Definiuje on politykę jako dążenie do udziału we władzy lub do wywierania wpływu na podział władzy, czy to między państwami, czy też w obrębie państwa, między grupami ludzi, jakie to państwo tworzą (Max Weber - Polityka jako zawód i powołanie, Kraków 1998).

Definicja ta jest o tyle uniwersalna, że akcentuje dwa wymiary polityki: wewnętrzny (wewnątrzpaństwowy) i zewnętrzny (międzypaństwowy). Ze względu na upływ czasu od powstania tej definicji (1. połowa XX wieku), dziś należało by ją uzupełnić o stosunki państw narodowych z organizacjami międzynarodowymi oraz o stosunki między tymi organizacjami i w ich obrębie (zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej).

W politologii amerykańskiej popularne jest również definiowanie polityki jako sztuki bycia wybieranym (zdobywania władzy).

Pojęcie sztuki w rozumieniu polityki obecne jest również w klasycznej teorii polityki Arystotelesa. Twierdzi on, że polityka to sztuka rządzenia państwem, do której niezbędne są: wiedza, umiejętności i predyspozycje psychiczne. Celem polityki według Arystotelesa jest dobro wspólne.
2