Ta praca ma byc w rodzaju tabeli.

Należy kartkę podzielic na pół i w jednym rządku napisac ''osoba'' a w drugim ''przez wiarę...''

Skrót ''Hbr'' oznacza list do Hebrajczyków.
Tych Ewangelii należy szukac w Piśmie świętym.

Daje 30 pkt.
Kto zrobi to najlepiej będzie miał naj odpowiedź.

1

Odpowiedzi

2010-02-12T17:54:27+01:00
Osoba przez wiarę
Noe został uznany za sprawiedliwego
w oczach Boga, ocalił ród ludzki
Abraham posłuchał Boga i przybył do
ziemi obiecanej przez wiarę rów-
nież nie zawahał sie złożyć swo-
jego syna w ofierze
Sara mimo swojego wieku zrodziła
potomstwo
Izaak udzielił błogosławieństwa swym
synom: Jakubowi i Ezawowi
Jakub udzielił błogoslawienstwa
synom Józefa
Józef przepowiedział wyjscie
Izraerlitów z Egiptu
rodzice Mojżesza nie przestraszyli sie rozkazu
władcy i ukrywali swoje
dziecko przez 3 miesiace
Mojżesz wolał znosić uciski niż być
uznawany za syna
królewskiego, nie bał się wcale
króla