Oblicz pole powierzchni całkowitej graniastosłupa prostego, którego podstawą jest trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 7 cm i 24 cm, a najwyższa ściana boczna jest kwadratem.
Muszą być wszystkie obliczeni nawet te najprostsze.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T18:07:03+01:00
Najpierw zabierzemy sie za obliczenie pola podstawy graniastoslupa prostego:)
Podstawa to trojkat prostokątny o przyprostokatnych 7 i 24, wiec

Pp= ½*7*24=84 cm²

Teraz pod skalpel weźmiemy pole 1 boku gr. pr. ( tu troche nie rozumiem słowa "najwyższe"); Domyslam sie ze chodzi tutaj o tą scianę boczną o krawędzi 24:

Pb1= 24*24 = 576 cm²
Pb2= 24*7 = 168 cm²
Teraz obliczamy krawędz podstawy (przeciwprostokatna trojkątna; z pitagorasa): 7²+24²= x²
49+576=x²
625=x²
x= 25 lub x= -25- to nie spelnia zalozen zadania ( dlugosc nigdy nie jest ujemna);
Pb3= 25*24= 600 cm²
no i teraz zliczamy pole calkowite:
Pc= 2Pp+Pb1+Pb2+Pb3 =600+576+168+168=1512 cm²

dziękuje:)