Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T17:56:54+01:00
Dane:
woda cieplejsza
T₁ = 80⁰C
woda zimniejsza
T₂ = 25 ⁰C
m₂ = 200 kg

T = 38⁰C
Szuk:
m₁
Rozw.:
Q₁ = m × Cw × ΔT
ΔT= T₁ -T
Q₁ = m₁ × Cw × ( T₁ -T)
Q₂ = m₂ × Cw × ΔT
ΔT= T -T₂
Q₂ = m₂ × Cw × ( T -T₂ )

Q₁ = Q₂
m₁ × Cw × ( T₁ -T) = m₂ × Cw × ( T -T₂ )
m₁ × ( T₁ -T) = m₂ × ( T -T₂ )
m₁= m₂ × ( T -T₂ ) / ( T₁ -T)
m₁= 200kg×(38⁰C-25⁰C)/(80⁰C-38 ⁰C) = 61,9 kg

12 5 12
2010-02-12T17:59:19+01:00
W wannie znajduje się 200l wody o temperaturze 25⁰C. Podaj ile wody o temperaturze 80⁰C trzeba dolać aby otrzymać wodę o temperaturze 38⁰C.

T₁ = 80⁰C
T₂ = 25 ⁰C
m₂ = 200 l = 200 kg
T=38⁰C
m₁=?

Q₁ =m×Cw×ΔT
ΔT=T₁-T
ΔT =T-T₂
Podstawiamy i robimy bilans cieplny
Q₁ = Q₂
końcowy wzór to
m₁=m₂×( T -T₂ ):( T₁ -T)

m₁= 200×(38-25):(80-38)= 61,9 kg
1 5 1