Bank oferuje dwie lokaty dwuletnie na następujących warunach?
lokata I : oprocentowanie 3% rocznie, odsetki kapitalizowane są co miesiąc,
lokata II : oprocentowanie 4% rocznie, odsetki kaptalizowane są pół roku,
która z tych lokat jest korzystniejsza?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T18:18:15+01:00