45. Wśród podanych symboli pierwiastków chemicznych wskaż ten, który:
a) najłatwiej oddaje elektrony.
b) najłatwiej przyjmuje elektrony.
Opisz te pierwiastki podobnie jak w zadaniu 36. (s. 58), podając nazwy, symbole, numery grup i okresów, masy atomowe.
11Na, 37Rb, 4Be, 13Al, 15P, 17Cl

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T22:51:18+01:00
Odp.1;
Najłatwiej elektrony oddaje rubid;37Rb-chcąc uzyskać trwałą konfigurację elektronową,musi oddać 1e,uzyskuje wtedy konfigurację (oktetu) ,Xe-ksenonu,trwałą.Ponieważ odległość od jądra atomowego Rb,od ostatniej powłoki jest największa ,siły oddziaływania elektrostatycznego są najmniejsze!Dla tego ,wykluczajac Cs-cez i promieniotwórczy Fr-ftrans,w tym wypadku atom Rb jest najbardziej elektrododatni!
Jego konfiguracja elektronowa ma postać:
(37)Rb-K2,L8,M18,N8,O1.
15 2 15