Grobowiec Diofantosa

Na kamieniu grobowym wielkiego matematyka greckiego z epoki aleksandryjskiej - Diofantosa widniał ułożony
przez Eutropiusza napis tej treści:Przechodniu! Pod tym kamieniem spoczywają prochy Diofantosa, który zmarł w głębokiej starości. Przez szóstą
część swego długiego życia był dzieckiem, a dwunastą młodzieńcem. Przez następną siódmą część życia
był nieżonatym. W pięć lat po pojęciu małżonki urodził się syn, który dożył do wieku dwakroć mniejszego od lat
ojca. W cztery lata po śmierci syna zasnął snem wiecznym Diofantos, opłakiwany przez swych najbliższych.
Powiedz jeśli umiesz obliczyć, w jakim umarł on wieku?

1

Odpowiedzi

2010-02-12T18:20:02+01:00