Przetłumacz:
awards
scholarship
fordem
own
came on screen
broke
box office records
earned
rest
history
pulled
sword
stone
power
first-born
powerful
magicial
thieves attacked
promised
pure heart
king
surprised
explained
built
castle
ruled
knights
country
bury

2

Odpowiedzi

2010-02-12T20:29:32+01:00
Nagrody
stypendium
fordem
posiadać
przyszedł na ekranie
broke
rekordy kasowe
zarobiony
reszta
Historia
pociągnął
miecz
kamień
moc
pierworodny
potężny
magicial
złodzieje zaatakowali
obiecane
czystego serca
król
zaskoczony
wyjaśnione
Rok budowy
Zamek
wykluczyć
rycerze
kraj
ostatniego niewiem
2010-02-12T22:28:09+01:00
Awards- nagrody
scholarship - stypendium
fordem -
own - posiadać
came on screen - ujawnić się
broke - złamać
box office records - archiwum
earned - zdobyć
rest - odpocząć
history
pulled - historia
sword - miecz
stone - kamień
power - moc
first-born - pierworodny
powerful - potężny
magicial - magiczny
thieves attacked - napad rabunkowy
promised - obiecać
pure heart - czyste serce
king - król
surprised - zaskoczony
explained - wytłumaczenie
built - wybudowany
castle - zamek
ruled - zasada
knights - rycerz
country - kraj
bury - pochować