Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-11T22:42:42+02:00
Organizm człowieka jest zespołem skorelowanych ze sobą układów: nerwowego, hormonalnego, pokarmowego, ruchowego, oddechowego, krwionośnego, wydalniczego, rozrodczego, skóry. Nadrzędną funkcję pełni układ nerwowy i hormonalny (neurohormonalny) koordynując i kontrolując pracę pozostałych.
Prawidłowe funkcjonowanie organizmu jako całości jest efektem pracy i współpracy wszystkich elementów składowych. Taki stan nazywa się homeostazą.


Układ narządu ruchu składa się ze szkieletu, stawów, więzadeł i mięśni. Szkielet stanowi rusztowanie i oparcie dla mięśni. Pełni również inne funkcje, jak: wzrostową, ochronną dla narządów, krwiotwórczą i magazynującą. Budowę i czynności układu ruchu dokładnie opisałam w pracy kontrolnej nr 1, teraz opiszę tylko wady i zniekształcenia w układzie ruchu.
v Nasz kręgosłup jest podwójnie esowato wygięty. Część szyjna i lędźwiowa są zwrócone wypukłościami do przodu (lordoza), a krzywizna piersiowa do tyłu (kifoza)-jest to stan fizjologiczny. Te krzywizny fizjologiczne są związane z funkcją, jaką pełni kręgosłup. Mogą nastąpić nadmierne wygięcia kręgosłupa, które będą jego schorzeniami, zniekształceniami i nazywane są krzywiznami patologicznymi


Aby nasz organizm mógł prawidłowo funkcjonować przez długi czas, to należy przestrzegać pewnych reguł:
v Przestrzeganie higieny osobistej
v Racjonalne odżywianie
v Eliminacja ze swojego życia napięć nerwowych
v Nie palić papierosów, nie pić alkoholu, nie używać narkotyków
v Dbałość o zdrowe uzębienie
v Przeznaczyć odpowiednią ilość czasu na sen i wypoczynek
v Dbanie o prawidłową postawę ciała
v Unikać silnego hałasu
v Chronić nasze ciało przed urazami mechanicznymi, termicznymi i promieniami radioaktywnymi
v Pamiętać o roli sportu i gimnastyki w naszym życiu
v Wszystkie choroby jakie nas nękają leczyć w zarodku
v Nie przebywać w środowisku zanieczyszczonym przez substancje szkodliwe dla zdrowia
v Szczepić się przed chorobami zakaźnymi