Odpowiedzi

2010-02-12T18:32:21+01:00
1445 - 2p. XV
1501 - 1p. XVI
1551 - 2p. XVI
1648 - 1p. XVII
1700 - 2P. XVII
1701 - 1p. XVIII
1787 - 2p. XVIII
1804 - 1p. XIX
1858 - 2p. XIX
1914 - 1p. XX
1517 - 1p. XVI
1930 - 1p. XX
1794 - 2p. XVII
490 - 2p. V
1525 - 1p. XVI
1445 - 1p. XV
1574 - 2p. XVI
1643 - 1p. XVII
1717 - 1p. XVIII
2000 - 2p. XX
2010 - 1p. XXI
1904- 1p. XX
1895 - 2p. XIX
1668 - 2p. XVII
1539 - 1p. XVI
1791 - 2p. XVIII
;)

1 5 1
2010-02-12T18:39:55+01:00
753 p.n.e - I poł. VIII w. p.n.e.
494 p.n.e - I poł. V w. p.n.e.
449 p.n.e - II poł. V w. p.n.e.
387 p.n.e. - I poł. IV w. p.n.e.
217 p.n.e. - II poł. III w. p.n.e.
202 p.n.e. - II poł. III w. p.n.e.
123 p.n.e. - II poł. II w. p.n.e.
67 p.n.e. - II poł. I w. p.n.e.
45 p.n.e. - I poł. I w. p.n.e.
1 p.n.e. - I poł. I w. p.n.e.

1 n.e. - I poł. I w.
476 n.e. - II poł. V w.
565 n.e. - II poł. VI w.
728 n.e. - I poł. VIII w.
966 n.e. - II poł. X w.
1000 n.e. - II poł. X w.
1001 n.e. - I poł. XI w.
1025 n.e. - I poł. XI w.
1147 n.e. - I poł. XII w.
1153 n.e. - II poł. XII w.

1914 n.e. - I poł. XX w.
1918 n.e. - I poł. XX w.
1920 n.e. - I poł. XX w.
1933 n.e. - I poł. XX w.
1935 n.e. - I poł. XX w.
1939 n.e. - I poł. XX w.
1944 n.e. - I poł. XX w.
1945 n.e. - I poł. XX w.
1956 n.e. - II poł. XX w.
1989 n.e. - II poł. XX w.
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T18:40:01+01:00
966- chrzest Polski - II połowa X wieku
1240 - atak mongolski, zdobycie i spalenie Krakowa - I połowa XIII wieku
1320 - koronacja Władysława Łokietka na króla Polski w Gnieźnie przez arcybiskupa Janisława - I połowa XIV wieku
1364 - Założenie Akademii Krakowskiej - II połowa XIV wieku
1370 - śmierć Kazimierza Wielkiego - II połowa XIV wieku
1385- układ w Krewie. - II połowa XIV wieku
1433 - przywilej krakowski - I połowa XV wieku
1444 - bitwa pod Warną - I połowa XV wieku
1453 - zjazd w Piotrkowie - II połowa XV wieku
1618-1648 - wojna trzydziestoletnia - I połowa XVII wieku
1700-1721 - wojna północna - I połowa XVIII wieku
1617-20 - wojna ze Szwecją; Polska traci cześć Inflant - I połowa XVII wieku
1696 - śmierć Sobieskiego - II połowa XVII wieku
1699 - pokój z Turcja w Karłowicach - II połowa XVII wieku
1579 - zdobycie Połocka - II połowa XVI wieku
1580 - zdobycie Wielkich Łuków - II połowa XVI wieku
1581 - oblężenie Pskowa, brak pieniędzy i utrata poparcia sejmu zmusza króla do zawarcia pokoju - II połowa XVI wieku
1582 - rozejm w Jamie Zapolskim. Rosjanie wycofują się z Inflant i oddają ziemię połocką - II połowa XVI wieku
1586/ 12 grudnia - śmierć Stefana Batorego - II połowa XVI wieku
1460 - zdobycie Malborka - II połowa XV wieku
1461 - stworzenie stałej armii zaciężnej pod wodzą Piotra Dunina - II połowa XV wieku
1333 - śmierć Władysława Łokietka - I połowa XIV wieku
1295 - koronacja Przemysła II na króla Polski - II połowa XIII wieku
1146-wygnanie seniora do Niemiec - I połowa XII wieku
1050-zdobycie Śląska - II połowa XI wieku
1025-koronacja Mieszka II na króla Polski, wyprawa na Saksonię - I połowa XI wieku
1005-najazd niemiecki, pokój, na mocy którego Polska pozostawała niezależnym państwem - I połowa XI wieku
977-śmierć Dobrawy - II połowa X wieku
1978 - wybór JPII na papieża - II połowa XX wieku
1 1 1