Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T18:35:15+01:00
A)AlCl₃
mAl/mAlCl₃*100%= (27u/27+35,5u*3)\100%=(27/133,5)*100%=20%---> zawartość procentowa glinu w chlorku glinu
100%-20%=80%---> zawartość procentowa chloru w chlorku glinu

b)Na₂SO₄
(m2Na/mNa₂SO₄)*100%=(46u/142u)*100%=32,4%-->zawartośc proc.sodu
(mS/mNa₂SO₄)*100%=(32u/142u)*100%=22,5%-->zawartość proc.siarki
100%-22,5%-32,4%=45,1--->zawartość proc.tlenu w siarczanie(VI) sodu

c)Pb(NO₃)₂
(mPb/mPb(NO₃)₂)*100%=(207u/331u)*100%=62,5%-->zawartość proc.ołowiu
(m2N/mPb(NO₃)₂)*100%=(28u/331u)*100%=8,5%-->zawartość proc.azotu
100%-62,5%-8,5%=29%-->zawartość proc tlenu w azotanie(V) ołowiu
1 4 1