Odpowiedzi

2010-02-13T13:24:44+01:00
1.po klęsce 1939r.nie doszło do ogólnej kapitulacji armii polskiej.Polacy nie zaprzestali walki,co zaowocowało spontanicznym rozwojem ruchu oporu już od IX 1939r. Aż do wiosny 1940r. kontynuowały walkę niewielkie oddziały, które nie zostały rozbite podczas działań wojennych.Szybko zaczeły powstawać tagże inne konspiracyjne organizacje zbrojne mające na celu podjęcie walki z okupantami.Od końca IX 1939r.w oblężonej warszawie grupa oficerów rozpoczeła tworzenie struktur wojskowych,w wyniku czego powstał związek walki zbrojnej (ZWZ).
2.Na mocy porozumiewania między Niemcami a ZSRR z 28IX1939r. dokonano nowego rozgraniczenia między tymi państwami na terenie okupowanej Polski (poprzedna linia podziału biednącą wzdłuż Sanu, Wisły, Narwi i Pisy zamieniona głównie na skutek wkroczenia wojsk niemieckich na Lubelszczyznę w toku dziełań wojennych).
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T14:04:57+01:00
Witaj!
Oto moja propozycja. W celach informacyjnych, w razie zapytań nauczyciela o źródło, podaję je na spodzie tekstu ;).

---------------

Po latach polityki ustępstw prowadzonej przez zachodnie mocarstwa względem Hitlera, zdyskredytowanej ostatecznie zajęciem Czechosłowacji, przyszedł czas na "kwestię polską". Przywódca Niemiec zgłosił żądania powrotu Gdańska do Rzeszy i ustanowienia "korytarza" łączącego oddzielone od ojczyzny Prusy Wschodnie. Polska kategorycznie odmawiała jakichkolwiek rozmów na ten temat.
1 września armia niemiecka - bez wypowiedzenia wojny - wkroczyła na ziemie polskie. Rozmieszczenie polskich oddziałów idealnie odpowiadało strategii Blitzkriegu, a więc wojny błyskawicznej. Jej autorem był Heinz Guderian, który dowodził jednym z korpusów biorących udział w kampanii wrześniowej. Koncepcja polegała na zmasowanym ataku pancernym, popartym atakiem z powietrza i - jeżeli istnieje taka możliwość - z morza (stąd atak na Westerplatte, gdzie zaczęła się niemiecka ofensywa). Kluczem do sukcesu była szybkość natarcia i równoczesne okrążanie pozycji wroga. W przeciągu trzech tylko dni ok. 1600 samolotów Luftwaffe zgładziło niemal większość polskich maszyn. Uzyskana w ten sposób przewaga pozwoliła na bezkarne bombardowanie miast, węzłów komunikacyjnych i otoczonych polskich armii.
Pomiędzy 9 a 18 września Armii "Poznań" nie udało się wyrwać z okrążenia podczas Bitwy nad Bzurą, największej batalii polskiego września. Pomimo dzielnego oporu gen. Tadeusz Kutrzeba, głównodowodzący polskimi siłami, poddał swoje wojska. Do niewoli dostało się 170 tys. żołnierzy, 15 tys. poległo, a ok. 50 tys. zostało rannych.
W tym samym czasie niemieckie natarcie osiągnęło Warszawę, która znalazła się pod ciężkim ostrzałem artyleryjskim oraz intensywnym bombardowaniem (kapitulacja stolicy nastąpiła 27 września, ale zorganizowany opór względem najeźdźców trwał jeszcze do 6 października, kiedy zakończyła się Bitwa pod Kockiem). Ci, którym udało się zbiec przed niewolą, zaczęli wycofywać się na wschód, celem przegrupowania sił i wzięcia udziału w następnych bataliach. Spośród nich największą była bitwa pod Tomaszowem Lubelskim (17-20 IX i 22-27 IX).
Osłabione polskie siły zbrojne, skoncentrowane w dodatku na obronie przed Niemcami nie były w tej sytuacji zdolne do odparcia najazdu sowieckiego, który nastąpił 17 września. Armia Czerwona zajęła wschodnie prowincje niemal bez żadnego oporu ze strony polskiej. Atak ten był konsekwencją planu Ribbentrop-Mołotow, a więc niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji (23 VIII 1939 r.). W już dwa dni po agresji wojsk radzieckich, pierwsze dywizje obu agresorów spotykają się w Brześciu Litewskim. Tego samego dnia pada Wilno, a 22 września Grodno i Lwów. Miasta - symbole, które już nigdy nie wrócą do Rzeczpospolitej.
Po kapitulacji wszystkich najważniejszych polskich miast architekci niemiecko-sowieckiego paktu o nieagresji spotykają się 28 września w Moskwie i podpisują Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR, gwałcąc tym samym prawo międzynarodowe. Dzielą się strefami okupacyjnymi i wytyczają granicę pomiędzy Generalnym Gubernatorstwem (Niemcy) i sowieckimi republikami Litewską, Białoruską i Ukraińską.
W okupowanej Warszawie rodzi się jednak Polskie Państwo Podziemne, podległe Rządowi RP na uchodźstwie (na jego czele stanął prezydent Władysław Raczkiewicz). 27 września powstaje Służba Zwycięstwu Polski, która przekształci się później w Związek Walki Zbrojnej, przemianowany przez Władysława Sikorskiego w Armię Krajową (14 II 1942).
----------------

* A.A. Evans, David Gibbons "Ilustrowana historia II Wojny Światowej", Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2009
* Lynne Olson, Stanley Cloud "Sprawa Honoru. Dywizjon 303 Kościuszkowski. Zapomniani bohaterowie II Wojny Światowej", Wydawnictwo Albatros, Warszawa 20041 5 1