Odpowiedzi

2009-04-14T11:44:01+02:00
X+y=90--->y=90-x

x=1/2(90+y)--->x=1/2(90+90-x)
x=90-x/2
3/2x=90
3x=180
x=60
y=30

katy ostre to 30 i 60 stopni