Napisz artykuł jak doszło do powstania stanów zjednoczonych. Pamiętaj, że artykuł nie powinien być zbyt długi. Musisz zainteresować czytelnika tytułem , jasno przedstawić wydarzenia , ubarwić je jakąś ciekawostką i zakończyć tekst wynikającym z niego wnioskiem.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T19:16:29+01:00
Podbój Ameryki Północnej umożliwił kolonizację kontynentu. Wizja bogactwa ściągała w XVI i XVII wieku osadników francuskich, holenderskich a najwięcej angielskich. Eksterminując rdzennych mieszkańców, Anglicy zaczęli zakładać farmy (szczególnie południe Ameryki Płn.), na których wykorzystywano pracę niewolniczą Murzynów. W połowie XVIII w. w Ameryce Północnej istniało 13 niezależnych i różniących się od siebie kolonii Korony angielskiej. Szczególną rolę w emancypacji kolonii odegrała wojna siedmioletnia 1756 – 1763, w wyniku której Kanada przeszła na własność Korony. W toku zmagań doszło do rozluźnienia stosunków między koloniami a Anglią. Gdy rząd brytyjski po zakończeniu wojny próbował je wzmocnić przez nakładanie podatków, walkę z przemytem i uchwalanie ustaw godzących w interesy kolonii, doszło do wybuchu wojny o niepodległość kolonii.

4 3 4