Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T21:29:37+01:00
In Poland 14th February is holiday being in love. People in this day present oneself valentine card, rose and present oneself nice word. Symbol Valentine is red heart, patron is Saint Walenty. In this day people profess oneself love and often oneself kiss. In shops in valentine is a lot chocolate heart and fruit lollipop also in curves heart. Shop windows possess very a lot of decoration. W polsce 14 lutego jest święto miłości. Ludzie w tym dniu obdarowują się walentynkami, różami i obdarowują się miłymi słowami. Symbolem walentynek jest czerwone serce, patronem jest święty walenty. W tym dniu ludzie wyznają sobie miłości i często się całują. W sklepach w walentynki jest wiele czekoladowych serduszek i owocowych lizaków także w kształcie serca. Na wystawach sklepowych jest wiele dekoracji.