Uzupełnij zapis słowny przebiegu reakcji syntezy wodoru z innymi pierwiastkami chemicznymi:
a) ..............+..............----> chlorowodór
b) azot+ wodór----> ...........
c) ............+.............----> wodorek litu
d)magnez+ wodór----> ...........
e) wodór + siarka---->............

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T18:57:41+01:00
1) chlor+wodór=chlorowodór

2)azot+wodór=wodorek azotu

3)wodór+lit=wodorek litu

4)magnez+wodór=wodorek magnezu

5)wodór+siarka=siarkowodór
13 4 13
2010-02-12T22:12:44+01:00
A) wodór + chlor ----> chlorowodór
b) azot+ wodór----> amoniak (wodorek azotu)
c) lit + wodór ----> wodorek litu
d)magnez+ wodór----> wodorek magnezu
e) wodór + siarka----> siarkowodór
25 4 25