Zad.
Napisz równania reakcji otrzymywania wymienionych soli wszystkimi możliwymi (poznanymi) sposobami.
a) BaCl₂
b) AgNO₃
c) CuSO₄
d) FePO₄

!!! Poznane sposoby otrzymywania soli:
1. kwas + zasada --> sól + woda
2. kwas + metal --> sól + wodór
3. tlenek metalu + kwas --> sól + woda
4. metal + niemetal --> sól
5. tlenek metalu + tlenek niemetalu (kwasowy) --> sól
6. zasada + tlenek kwasowy --> sól + woda

1

Odpowiedzi

2013-01-24T12:19:06+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a) Chlorek baru - BaCl2
1. 2HCl + Ba(OH)2 ---> BaCl2 + 2H2O
2. 2HCl + Ba ---> BaCl2 + H2
3. BaO + 2HCl ---> BaCl2 + H2O
4. Ba + Cl2 ---> BaCl2
5. Reakcja nie zachodzi
6. Reakcja nie zachodzi


b) Azotan(V) srebra(I) - AgNO3
1. HNO3 + AgOH ---> AgNO3 + H2O
2. Reakcja nie zachodzi
3. Ag2O + 2HNO3 ---> 2AgNO3 + H2O
4. Reakcja nie zachodzi
5. Ag2O + N2O5 ---> 2AgNO3
6. 2AgOH + N2O5 ---> 2AgNO3 + H2O


c) Siarczan(VI) miedzi(II)
1. H2SO4 + Cu(OH)2 ---> CuSO4 + 2H2O
2. Reakcja nie zachodzi
3. CuO + H2SO4 ---> CuSO4 + H2O
4. Reakcja nie zachodzi
5. CuO + SO3 ---> CuSO4
6. Cu(OH)2 + SO3 ---> CuSO4 + H2O


d) Fosforan(V) żelaza(III)
1. H3PO4 + Fe(OH)3 ---> FePO4 + 3H2O
2. 2H3PO4 + 2Fe ---> 2FePO4 + 3H2
3. 2H3PO4 + Fe2O3 ---> 2FePO4 + 3H2O
4. Reakcja nie zachodzi
5. 2Fe2O3 + P4O10 ---> 4FePO4
6. 4Fe(OH)3 + P4O10 -> 4FePO4 + 6H2O

39 4 39