2. Koło będące w ruchu obrotowym i wykonujące n = 300 obrotów na minutę zaczęło hamować tak, że po N = 25
obrotach zatrzymało się. Obliczyć przyspieszenie i czas hamowania, przy założeniu, że podczas hamowania
przyspieszenie (opóźnienie) kątowe było stałe.

1

Odpowiedzi

2009-10-12T10:58:54+02:00
UWAGA:
wzory w ruchu obrotowym sa analogiczne do wzorow
w ruchu postepowym.
nalezy tylko zaminic;
droge s na kat φ
predkosc V na predkosc katowa ω
przyspieszenie a na przysp. katowe ε
w dunamice
mase m na moment bezwladnosci J
sile F na moment napedowy M
POLECAM ZAPAMIETAC TA UWAGE "po wsze czasy" !!!

Rozwiaznie zadania

n=360obr/min
N=25
OBL
ε,t

Olicze najpierw predkosc katowa
ω=n*2π/60=πn/30 [ pelny obrot to 2π radianow]
i droge katowa do momentu zatrzymania
φ=N*2π=2πN

Teraz potrzebne wzory:
V²=2as po transformacji ω²=2εφ
ε= ω²/(2φ)=π²n²/900/(4πN)=πn²/(3600N)=π*129600/90000=1,44π[1/s²]

s=1/2at² a=v/t →s=1/2vt
Po transformacji
φ=1/2ωt→t=2φ/ω=4πN/[πn/30 ]=120N/n=120*25/360=25/3=8⅓[s]

ODP
ε=1,44π[1/s²]
t=8⅓[s]Pozdrawiam

Hans1 5 1