Zad. 1 Uporządkuj rosnąco liczby malejące
-4,3
-71/5
4,2
-10 2/3
0
- 20 3/7
-45
10 1/3
Zad .2
Uporządkuj malejąco następujące liczby:
18,1
-19
4 3/5
-5
12 1/2
-12 3/4
0
20
Zad .3
Podaj wszystkie liczby całkowite ujemne które są
a) większe od -5,2
b) mniejsze od 4,5 i jednocześnie wieksze od -2,9
Zad 4
Wskaż liczbe która
a) jest wieksza od 3,5 ale mniejsza od 3,6
b) jest wieksza od 7,14 ale mniejsza od 7,13
c) jest wieksza od -2,344 ale mniejsza -2,343
Ile takich można wskazać?

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T19:29:03+01:00
ZAd.1
-71/5
-45
-20 3\7
-10 2/3
-4,3
0
4,2
10 1/3
Zadanie 2
20
18,1
12 1/2
4 3/5
0
-5
-12 3/4
-19
Zadanie3
-5,1 , -5 , -4,9 -4,8 -4,7 -4,6 -4,5 -4,4 -4,3 -4,2
zadanie4
a 3¾
b 7,13½
c 2,343⅓
Takich liczb można wskazać dużo
6 4 6
2010-02-12T19:31:49+01:00
1)-71/5<-45<-20 3/7<-10 2/3<-4.3<o<4,2<10 1/3

2)20> 18.1>12 1.2> 4 3/5>0> -5> -12 3/4>-19

3)a) -4, -3, -2, -1,
b) 4, 3, 2, 1, 0,-1, -2,
2 4 2