1. Jak zapiszemy liczbę dwieście i sześć setnych w zapisie dziesiętnym? (napisz cyfrą)
2. Liczba 1,0305 to:
a- jeden i trzysta pięć setnych
b- jeden i trzysta pięć dziesiątych
c- jeden i trzysta pięć dziesięciotysięcznych
d- jeden i trzysta pięć tysiącznych
3. Jak zapisuje się liczbę 99 w rzymskim systemie ( jako liczbę rzymską)?
4. Jaka jest liczba odwrotna do -1 3/7 ( liczba - 1 3/7 jest jedną liczbą tylko że -1 to liczba całkowita a 3/7 to ułamek, czyli to jest razem!!!)
5. Skracając ułamek 42/70 do postaci nieskracalnej otrzymamy:
a- 6/10
b- 21/35
c- 84/140
d- 3/5
7. Która z liczb jest największa 5,2535 ; 5,25(35) ; 5, 253(5); 5,25353?
8. 1/72 = 0,013(8), zatem liczba 1000/72 jest równa:
a- 13,(8)
b- 1,3(8)
c- 0,13(8)
d- 138,(8)
9. Które wyrażenie ma wartość -12?
I. (-2) * (-3) * (-2)
II. 84 : (-7)
III. (-31) + 19
IV. (-8) - (-4)
A. tylko I
B. tylko I i II
C. tylko I, II, III
d- I, II, III, IV
10. Jaka jest wartość wyrażenia 3,6 + 2 i 2/5 : 1,8?
12. Uzupełnij brakujące liczby.
a) 2kg 23g = ...................... g
b) 0,7m = .........................mm
c) 5086 m = ........................km
d) 0,75 m + 240 cm + 3,5 dm = ..........................m

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T19:34:15+01:00
1.200.06
2.c
3.XCIX
4.1 3/7=10/7
odwrotna 7/10
5.b
7.5, 253(5)
8.a
9.I -12
II-12
III-12
IV-4
10.3,6 + 2 =5.6
2/5 : 1.8=2/5:1 8/10=2/5*10/18=2/9
12.A 1023g
b 700mm
c 5.086km
d 0.7m+2.4m+0.35m=3.45m
2010-02-12T20:46:02+01:00
1.
200, 06
2.
c
3.
IC
4.
7/10
5.
d
7.
5, 253(5)
8.
13, (8)
9.
c
10.
3,6 + 2 = 5,6
2/5 : 1,8 = 0,4 : 1,8 = 0, (2)
12.
2 kg 23 g = 2023g
0,7m = 700 mm
5086m = 5, 086 km
0, 75 m + 240 cm + 3,5 dm = 3,5 m
2010-02-12T21:16:45+01:00
1.200,06
2.C
3.XCIX ale nie jestem pewna
4.-7/10
5.B
7.5, 253(5)
8.A
9.(-2) * (-3) * (-2)=-12 więc I ,II i III
10. 5.6
12.A. 1023g
B.700mm
C.5.086km
D.3.45m

Myślę że pomogłam i liczę na naj. ;))
1 1 1