Ok,so you probably know about me-Archimedes-I ran trough the streets with no clothes on,shouting 'eureka'.But-why?Read my story and find out!

The problem:The King of Sicily Was Called Hiero.Hiero gave some pure gold to a jeweller.The jeweller made a crown from the gold for Hiero.But then Hiero was worried.Was the jeweller a thief?Did he usue only the gold,or did he mix the gold with some silver?King Hiero went to ask Archimedes for help(Because he was very goog at Mathis).

Prosze Bardzo O Przetłumaczenie ;**

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T19:26:27+01:00
Ok, więc pewnie wiesz o mnie-Archimedes-wpadłem koryta ulic bez ubrania na, krzycząc: "Eureka". Ale-dlaczego? Przeczytaj moją historię i przekonaj się sam!

Problem: król Sycylii został powołany Hiero.Hiero Dawał czystego złota jeweller.The jubilerskie wykonane ze złota korona dla Hiero.But następnie Hiero był worried.Was jubilerskie złodziej? Czy on usue tylko złoto, czy może wymieszać z kilkoma złota srebra? King Hiero Archimedes udał się zwrócić o pomoc (bo był bardzo goog na Mathis).
2010-02-12T19:58:52+01:00
Ok, więc pewnie wiesz o mnie- Archimedes -Wybiegłem z koryta na ulicę bez ubrania krzycząc: "eureka". Ale-dlaczego? Przeczytaj moją historię i dowiedziec się!
Problem: król Sycylii był nazywany (miał na imię) Hiero. Hiero dał troche czystego złota do jubilera. Jubiler wykonał ze złota koronę dla Hiero.Ale Hiero był zmartwiony. Czy jubiler był złodziejem? Czy on użył tylko złota, czy może wymieszaał złoto ze srebrem? Król Hiero poszedł do Archimedesa prosić o pomoc (ponieważ był bardzo dobry z matematyki).

Tłumaczyłam sama ;) na 99,9% jest dobrze ;)