Zad 1: Wykonaj mnozenie ( nie zapomnij o wylaczeniu czynnika przed znak pierwiastka) / <--- dzielenie

a) √3 x √15
b) √10 x √6
c) √30 x √15
d) 3√21 x √7
e) 6√50 x (-3√12)
f) 2√15 x 0.6√10

Zad 2 : Wylacz czynnik przed znak pierwiastka i zapisz w jak najprostszej postaci

a) √20 + √45
b) √8 - √200
c) -√75 + √27
d) -> do potegi 3√40 + potega -> 3√5000
e) potega -> 3√128 - potega ->3√54
f) - potega -> -3√0.004 + potega -> 3√32

Zad 3 : Oblicz

a) √6 x √1/6
b) √0.4 x √10
c) √ (1) <- 1 cala 1/5 x √0.3
d) potega -> 3√2 x potega -> 3 √4
e) potega -> 3 √0.08 x potega -> 3√100
f) potega ->3 √2/9 x potega -> 3 √ (1) <<-- cala 1/3
g) √0.9/√10
h) potega ->>>> 3√10000 / potega ->>>> 3√10
I) √3 do potegi 2
j) √7 do potegi 4
k)√5 do potegi 2 x 11 do potegi 2 <-- calosc pod pierwiastkiem
l) √3 do potegi 2 x 2 do potegi 4 <-- calosc pod pierwiastkiem

Z gory dzieki za rozwiazanie :)) zaplata jest 52 punkty !! :DDD

3

Odpowiedzi

2009-10-11T22:27:03+02:00
Zad 1

a) √3 x √15=√45=3√5
b) √10 x √6=√60=2√15
c) √30 x √15=√450=15√2
d) 3√21 x √7=3√147=213
e) 6√50 x (-3√12)=-18√600=-180√6
f) 2√15 x 0.6√10=1,2√150=6√6

Zad 2

a) √20 + √45=2√5+3√5=5√5
b) √8 - √200=2√2-10√2=-8√2
c) -√75 + √27=-5√3+3√3=-2√3
d) -> do potegi 3√40 + potega -> 3√5000=³√40+³√5000=2³√5+10³√5=12³√5
e) potega -> 3√128 - potega ->3√54=³√128-³√54=4³√2-3³√2=³√2
f) - potega -> -3√0.004 + potega -> 3√32=³√0,004+³√32=³√4/10+2³√4=
=2 i1/10³√4

Zad 3

a) √6 x √1/6=1
b) √0.4 x √102=√40,8
c) √ (1) <- 1 cala 1/5 x √0.3
d) potega -> 3√2 x potega -> 3 √4=³√2׳√4=³√8=2
e) potega -> 3 √0.08 x potega -> 3√100=³√(0,08×100)=³√8=2
f) potega ->3 √2/9 x potega -> 3 √ (1) <<-- cala 1/3=³√(2/9 × 4/3)=
=³√8/27=2/3
g) √0.9/√10=0,03
h) potega ->>>> 3√10000 / potega ->>>> 3√10=³√10000:³√10=³√1000=10


I) √3 do potegi 2=3
j) √7 do potegi 4=49
k)√5 do potegi 2 x 11 do potegi 2 <-- calosc pod pierwiastkiem=√(5×121)=11√5
l) √3 do potegi 2 x 2 do potegi 4 <-- calosc pod pierwiastkiem=√(3×16)=4√3
pozostałe zapisz inaczej nie rozumiem zapisu
25 4 25
2009-10-11T22:30:20+02:00
A) √45
b) √60
c) √450
d) √1323
e) -7200
f) 1,2 √15

Zadanie 2

a) √20 + √45 = 2√5 +3√5 = √5( 2+3)
b) √8 - √200 = 2√2 - 10√2 = 2√2(1-5)
c) -√75 + √27 = -5√3 + 33 = 2√3

Nie zrozumialam zapisu dalszych działań


1 5 1
2009-10-11T22:53:38+02:00
Zad 1

a) √3 x √15=√45=√9×5=3√5
b) √10 x √6=√60=√4×15=2√15
c) √30 x √15=√450=√225×2=25√2
d) 3√21 x √7=3√147
e) 6√50 x (-3√12)=18√600=-180√6
f) 2√15 x 0.6√10=1,2√150=6√6

Zad 2

a) √20 + √45=2√5+3√5=5√5
b) √8 - √200=2√2-10√2=-8√2
c) -√75 + √27=-5√3+3√3=-2√3
d) ³√40 + ³√5000=³√40+³√5000=2³√5+10³√5=12³√5
e) ³√128 -³√54=³√128-³√54=4³√2-3³√2=³√2
f) -³√0.004 + ³√32

Zad 3

a) √6 x √¹/₆=1
b) √0.4 x √102
c) √ (1) <- 1 cala 1/5 x √0.3
d) ³√2 x ³√4=³√2׳√4=³√8=2
e) ³ √0.08 x ³√100=³√(0,08×100)=³√8=2
f) ³√²/₉ x ³√1⅓=√⁸/₂₇=²/₃
g) √0.9/√10=0,03
h) ³√10000 / ³√10= ³√1000=10
1 5 1