Uzupełnij tekst pojęciami związanymi ze zjawiskiem teatru:

Teatr rodzi się ze wspólnej obecności......... i ..............Istotą teatru jest,,przedstawianie'', obojętnie czy towarzyszą mu same gesty, mimika i ruch, jak w ............ i ............., czy też partie muzyczne i wypowiedzi śpiewane, jak w ............ To,,przedstawianie'' trafia nie tylko do oczu i uszu widzów, ale także do ich umysłów i wrażliwości, zwłaszcza w teatrze............, w którym najważniejsze jest............., czyli tekst dramatu.

1

Odpowiedzi

2010-02-13T10:22:07+01:00
Teatr rodzi sie ze wspólnej obecności widza i aktora. Istota teatru jest "przedstawienie", obojetnie czy towarzysza mu same gesty,mimika i ruch, jak w balecie i pantomimie, czy też partie muzyczne i wypowiedzi śpiewane, jak w operze. To przedstawienie trafia nie tylko do oczu i uszu widzów, ale także do ich umysłów i wrażliwości dramatycznym w którym najważniejsze jest słowo, czyli tekst dramatu.

jeżeli coś nie tak prosze pisać
26 4 26