POMOCY !
1.wyznacz równanie prostej równoległej do prostej y=-3x+2 i trzy czwarte przechodzącej przez punkt P(dwie trzecie,4)
2.O ile procent pole koła o promieniu długości 8 jest większe od pola koła wyznaczonego przez równanie okręgu xkwadrat+ykwadrat-6x+5=0
3.Znajdź środek i promień okręgu o : xkadrat+ykwadrat+12y+33=0
4.Ile punktów wspolnych ma prosta k: x+y=1=0z okręgiem (x-1)kwadrat+(y-1)kwadrat=1 ?
5.Znajdź równanie prostej prostopadłej do prostej k: x-2y+4=0 i przechodzącej przez punkt A(2,3)
6.Okręgi o równaniach xkwadrat +2x+ykwadrat-4y+1=0 i (x+1)kwadrat+(y-2)kwadrat=rkwadrat są styczne zewnetrznie.wyznacz długość promienia r
7.Punkt A=(3,-7) jest końcem odcinka AB którego środek ma wspolrzedne S=(-3,13).wyznacz wspolrzedne punktu B
8.Środek odcinka o końcach A=(5,-1),B=(-7,-3) jest środekim okręgu o promieniu r=8.Napisz równanie tego okręgu
9.Wyznacz współrzedne środka i promien okregu o rownaniu xkwadrat+ykwadrat+10x-12y+52=0
10.Wyznacz liczbę m tak aby proste o rownaniach y=(mkwadrat-3)x-2 i y= - jedna szosta x +1 były prostpadle

BARDZO PROSZE o Pelne rozwiazanie bo jestem cienki z tego materiału !

1

Odpowiedzi

2010-02-12T20:33:29+01:00
2. P=πr²
P=π8²=64π

x²+y²-6x+5=0
s(3,0) r=2

P=π2²=4π

jest wieksze 16 razy czyli 1600%

8. Najlepiej zrob sobie rysunek pozwoli sprawdzic czy dobrze rozwiązałes zadanie.

Więc musimy znalesc środek odcinka AB. wyliczamy go ze wzoru na współrzędne środka odcinka. Znajdziesz go na tej stronie: http://portalwiedzy.onet.pl/130252,,,,geometria_analityczna_zestawienie_wzorow,haslo.html

Kiedy podstawimy pod niego nasze dane wyjdzie że środek odcinka AB ma wpółrzedne (-1, -2). Podstawiamy to dalej pod równanie okęgu :
(x+1)do kwadratu + (y+2)do kwadratu=64

wiem tylko tyle. :(