Odpowiedzi

2010-02-12T19:50:58+01:00
Najwybitniejszym dziełem okresu mediolańskiego jest Ostatnia Wieczerza, 1495-97 (refektarz w S. Maria delie Grazie, Mediolan), malowidło ścienne wykonane eksperymentalnie farbami olejnymi i temperą, które źle znosiło wilgotne wapienne podłoże ściany i zaczęło odpadać już za życa Leonarda. Uznawane od początku za szczytowe osiągnięcie jego malarskiej twórczość, do dziś uchodzi za dzieło doskonałe, kopiowane przez niezliczonych artystów, opisywane przez poetów i podziwiane przez widzów - nawet jeśli jest tylko niepewnym echem oryginalnego efektu. Częste próby restauracji dzieła wpłynęły nań raczej niekorzystnie (w 1986 roku Ostatnia Wieczerza po długich badaniach została znów oczyszczona i zrekonstruowana; ze względu na zaskakująco mocną kolorystykę wynik prac poddano krytyce).