Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T19:47:47+01:00
Nie jest to reakcja zobojetnienia bo w roztworze pozostaja kationy miedziowe cu2+

rownanie reakcji skrocone

cu(oh)2 +2h+ -->cu2+ + 2h2o


jakby byla to reakcja zobojetniania to w reakcji takiej pozostałaby woda oraz jony oh- i h+
2 4 2