Rozwiąż nierówność i wskaż liczby naturalne spełniające obie nierówność
a) 6(x+2) <równe 24 i 8x-5<2(2+x)
b)2(x+3)>14-2x i 3(-x-3)>-27
c)x+1>równe0,8x+1i-2,5x+3>2,5-2x
d)-x/3-1<-1/3 i -x+3/2>równe1
rozwiąż nierówności
a)3-Y<5+Y-2Y
b)5(2x+3)>2(x-3)+x
c)-3(z-2)-2<równez-5-4z
d)7y-2(y-4)>równe6-(2-y)
e)4(2-x)-3(1-x)<5(1-x)
f)-2/3-(2-3y)<5y+2(1-y)
ples zrobcie to szybko prosze :)

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T20:10:38+01:00
2010-02-12T20:11:49+01:00
A)
6(x+2) <równe 24 i 8x-5<2(2+x)
6x+12<równe 24 i 8x-5<4+2x
6x<równe 24-12 /:6 i 8x-2x<4+5 /:6
x<równe 2 i x<9/6
b)
2(x+3)>14-2x i 3(-x-3)>-27
2x+6>14-2x i -3x-9>-27
2x+2x>14-6 i -3x>-27+9
4x>8 /:4 i -3x>-18 /:(-3)
x>2 i x>6
c)
x+1>równe0,8x+1i-2,5x+3>2,5-2x
x+1>równe0,8x+1 i -2,5x+2x>2,5-3
x-0,8x>równe1-1 i -1/2x>-1/2 /*2
0,2x>równe0 i x>1
sprzeczne
d)
-x/3-1<-1/3 /*3-1 i -x+3/2>równe1/*2
-x<1/:(-1) i -x>równe0,5-3 /:(-1)
x<-1 i x -3,5
rozwiąż nierówności
a)
3-Y<5+Y-2Y
2Y-Y-Y<5-3
0<2
SPRZECZNE
b)
5(2x+3)>2(x-3)+x
10x+15>2x-6+x
10x-x-2x>-6-15
7x>-21 /:7
x>-3
c)
-3(z-2)-2<równe z-5-4z
-3z+6-2<równe z-5-4z
-3z-z+4z<równe -5-6+2
0<równe-9
d)
7y-2(y-4)>równe 6-(2-y)
7y-2y+8>równe 6-2+y
7y-2y-y>równe 6-2-8
4y>równe-4 /:4
y>równe -1
e)
4(2-x)-3(1-x)<5(1-x)
8-4x-3+3x<5-5x
-4x+3x+5x<5-8+3
4x<0
x<0
f)
-2/3-(2-3y)<5y+2(1-y)
-2/3-2+3y<5y+2-2y
3y-5y+2y<2+2+2/3
0<4 i 2/3
sprzeczne
33 4 33