Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T19:51:00+01:00
Фамилия Имя Отчество (wpisz swoje)
Адрес: ул. Хелмска, д. 85, кв. a, 21-070 Цицув (można wpisać po polsku wg mnie, zamiast pisać cyrylicą)
Телефон: (812) 000 00 00 (wpisz jaki chcesz)
Мобильный телефон: +7 000 000 000 (wpisz jaki chcesz)
E-mail: [email protected] (wpisz jaki chcesz)
Дата рождения: 11.12.1989
Гражданское состояние: кавалер

Образование:
1997-2000 - Начальная Школа но.2 в Цицове
2000-2003 - Гимназия но.2 в Цицове
2003- 2005 - Профилированный Лицей но.3 имени св. Станислава Сташица

Умения:
английский язык - базовый
русский язык - базовый
обслуживание компьютера - Виндоуз, Excel, Интернет

Заинтересованности, хобби:
- кино, театр,
- журналистика,
- компьютер (Интернет),
- политика,
- спорт.

Imię i nazwisko (wpisz swoje)
Adres: ul. Chełm, d. 85, kv. , 21-070 Tsitsuv (MOŻNA wpisać po polsku wg mnie, zamiast pisać cyrylicą)
Telefon: (812) 000 00 00 (wpisz jaki chcesz)
Mobile: +7 000 000 000 (wpisz jaki chcesz)
E-mail: [email protected] (wpisz jaki chcesz)
Data urodzenia: 11.12.1989
Stan cywilny: Oficer

Wykształcenie:
1997-2000 - Szkoła Podstawowa Nr.2 w Tsitsove
2000-2003 - Gimnazjum Nr.2 w Tsitsove
2003 - 2005 - Liceum Profilowane nr 3 św. Stanisława Stashitsa

Umiejętności:
Język angielski - podstawowy
Język rosyjski - podstawowa
konserwacja komputera - Vindouz, Excel, Internet

Zainteresowania, hobby:
- Kino, teatr,
- Dziennikarstwo
- Komputer (Internet)
- Polityka
- Sport.
6 5 6
2010-02-12T20:14:17+01:00
Фамилия Имя Отчество (wpisz swoje)
Адрес: ул. Хелмска, д. 85, кв. a, 21-070 Цицув (można wpisać po polsku wg mnie, zamiast pisać cyrylicą)
Телефон: (812) 000 00 00 (wpisz jaki chcesz)
Мобильный телефон: +7 000 000 000 (wpisz jaki chcesz)
E-mail: [email protected] (wpisz jaki chcesz)
Дата рождения: 11.12.1989
Гражданское состояние: кавалер

Образование:
1997-2000 - Начальная Школа но.2 в Цицове
2000-2003 - Гимназия но.2 в Цицове
2003- 2005 - Профилированный Лицей но.3 имени св. Станислава Сташица

Умения:
английский язык - базовый
русский язык - базовый
обслуживание компьютера - Виндоуз, Excel, Интернет
5 4 5