Odpowiedzi

2010-02-12T19:58:21+01:00
Jedną z najważniejszych przyczyn schyłku potęgi Rzymu i jego upadku upatruje się w gigantycznych kosztach (tak finansowych jak i ludzkich) wojen, jakie prowadziło imperium w drugiej połowie II wieku n.e. (szczególnie z Persją i Markomanami). Przywleczona z Persji zaraza (najpewniej dżuma), która zdziesiątkowała legiony, oraz wydatki na obronę przed najazdami plemion germańskich i sarmackich, zachęconych opustoszałą limes (niebagatelną rolę odegrały tu powstałe z inicjatywy Rzymian germańskie przylimesowe państwa klienckie), spowodowały katastrofę finansów państwa. Kolejne próby podreperowania skarbu imperium sprowadzały się głównie do psucia pieniądza (obniżania zawartości kruszcu w stopach, z których bito monety).Równie ważną - jak się wydaje - przyczyną, pociągającą za sobą szereg innych, był fakt, że Rzym zaprzestał podbojów. Psychologiczny efekt klęski w bitwie w Lesie Teutoburskim, choć nieporównywalny z zagrożeniem, jakie niosły np. wieloletnie zmagania z Kartaginą, był tak ogromny, że w okresie swego największego rozkwitu imperium z własnej woli zrezygnowało z ekspansji na większą skalę. Rzym był potężny i skonsolidowany, gdy parł naprzód, a armia złożona z chłopów, odbywających obowiązkową służbę wojskową, biła się o ziemię. Z czasem wodzowie-zdobywcy zamienili się w intrygantów, a armia zaczęła odgrywać coraz większą rolę w polityce. Później armia zawodowa stała się wręcz jej najważniejszym elementem. Również uwolniona od obowiązku wojskowego biedota, szczególnie plebs Rzymu, stała się łatwym do manipulowania przedmiotem w walce politycznej.
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T20:08:07+01:00
Spoleczne - przeludnienie cesarstwa
gospodarcze - za mało pożywienia dla mieszkańców
zewnętrzne - ciągłe najazdy arabów na cesarstwo zachodnie

mam nadzieję że pomogłem :D
3 5 3