Proszę zapisać wszystkie obliczenia
1. Jarek przejechał na rowerze pewną trasę w czasie 1,5 godziny za średnią prędkością 16 km/godz. Ile czasu potrzebowała Zosia, żeby przejechać tę trasę skuterem ze średnią prędkością 48 km/godz.?
2. Paweł i Marta kolekcjonują znaczki. Paweł ma 405 znaczków, a Marta 425.
7/15 liczby wszystkich znaczków Pawła stanowią znaczki polskie. Polskie znaczki Marty stanowią 0,48 liczby wszystkich jej znaczków. Kto ma więcej znaczków polskich i o ile?
3. Michał stawał na wagę z walizkami : z walizką mamy ważył 65,9 kg, z walizką taty 70,2 kg, a ze swoją 61,1 kg. Trzy walizki razem ważyły 37 kg. Ile ważył Michał?

dam naj..........
odp rozwiązywać do niedzieli najpóżniej!!!

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T20:16:22+01:00
Zad. 1
Obliczamy jaką drogę mają do pokonania:
s=t*V gdzie s-droga t-czas V- prędkość
s=1,5h*16km/h=24km

obliczamy czas
t=s:V
t=24km:48km/h
t=0,5h

Aby pokonać tę drogę Zosia potrzebowała 0,5h.Zad 2

Obliczamy ilość znaczków w kolekcji Pawła:
7/15*405=189
Obliczamy ilość znaczków w kolekcji Marty:
0,48*425=204
Obliczamy różnicę:
204-189=15

Więcej znaczków polskich ma Marta. Ma ich o 15 więcej.Zad 3
x-masa Michała

65,9 kg+70,2 kg+ 61,1 kg=3x+37kg
197,2kg=3x+37kg | -37kg
160,2kg=3x
x=160,2kg:3
x=53,4kg

Masa Michała wynosi 53,4kg.
5 5 5
2010-02-12T20:26:14+01:00
Zad1
Vśr=s÷t
s=Vśr×t
s=16km\h×1.5h
s=24km

Dla Zosi:
Vśr=s÷t
t=s÷Vśr
t=24km÷48km\h
t=0,5h
odp. Zosia potrzebowała 0,5 godzin=30min

Zad2
Paweł
405÷15=27
27×7=189 - znaczki polskie

Marta
425×0,48=204 - znaczki polskie

204-189=15
Odp. Marta ma o 15 wiecej znaczkow polskich od pawla

Zad3
a-walizka mamy
b-walizka taty
c-walizka Michała
x-waga Michała
a+b+c=37kg
X+a=65,9kg
x+b=70,2kg
x+c=61,1kg

3x+a+b+c=65,9kg+70,2kg+31,1kg
3x+(a+b+c)=197,2kg
3x+37kg=197,2kg
3x=197,2kg-37kg
3x=160,2kg |÷3
x=53,4kg
odp. Michał waży 53,4kg
2 5 2
2010-02-12T20:40:54+01:00
1)
1,5h-16km/h
x-48km/h

16km/h*x=1,5h*48km/h (kilometry na godzinę się skrócą)
16x=72h /:16
x=4,5h
odp. Zosia potrzebowała 4,5h żeby przejechać tę samą trasę co Jarek.

2)
żeby nie było to "/" to jest kreska ułamkowa
7/15*405/1=7/1*27/1=189/1=189
0,48*425=204
204>189
204-189=15
odp. Więcej znaczków ma Paweł, ma ich więcej o 15 od Marty.

3)
x-waga Michała
65,9-x+70,2-x+61,1-x=37
197,2-3x=37
-3x=37-197,2
-3x=-160,2 /:(-3)
x=53,4
odp. Michał waży 53,4kg.
4 5 4