W pewnej szkole 85% uczniów uczy się języka niemieckiego, 75% uczy się języka angielskiego, a obu języków uczy się 120 uczniów. Ilu uczniów uczęszcza do tej szkoły? Jaki procent uczniów uczy się obu języków? Ilu uczniów uczy się tylko języka niemieckiego? Należy założyć, że każdy uczeń tej szkoły uczy się co najmniej jednego języka obcego.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T20:36:11+01:00
0,85x-0,75x=0,1x
0,85x-0,1x=0,75x

a)
0,75x=120 /:3
0,25x=40 /*4
x=160

b)
0,75*100%=75%

c)
0,85*160=135

Odp. Do tej szkoły uczęszcza 160 uczniów, obu języków uczy się 75% uczniów, tylko języka niemieckiego uczy się 135 uczniów.
1 5 1