Odpowiedzi

2010-02-12T20:18:45+01:00
Http://zadane.pl/zadanie/237621 - tu jest dokładnie opisane
lub http://www.chorzow2.pl/Spis20.html to moze ci się mniej przydać
MaM Nadzieję Ze pomogłAm
4 3 4
  • Użytkownik Zadane
2010-02-12T20:19:53+01:00
Reforma oświatowa, wprowadzana od paru lat, daje się już oceniać w kategoriach jej obserwowalnych walorów i wad. Ostateczna ocena zasadności i skuteczności reformy nastąpi jednak dopiero po zdaniu przez obecnych gimnazjalistów matury, choć można by też mówić, że dopiero po maturze uczniów, którzy idą z reformą od pierwszej klasy, czyli dopiero za około 13-14 lat.

Zatem obecne oceny skutków reformy mogą mieć tylko charakter ocen wstępnych, ograniczonych krótkim okresem wprowadzanych zmian. Należy też wziąć pod uwagę znaną prawidłowość organizacyjną, iż każda zmiana w pierwszym okresie jej wprowadzania zawsze powoduje pogorszenie dotychczasowego poziomu pracy, a przez to i gorsze oceny. Pożądane i pozytywne skutki zmian pojawiają się później.

Tym niemniej, wydawało się interesujące, jak w tej chwili reforma postrzegana jest w środowisku oświatowym. Aby te opinie rozpoznać, zwróciliśmy się do ponad 400 nauczycieli i ponad 200 dyrektorów szkół z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie, a następnie jej odesłanie. Odesłanych zostało 218 ankiet od nauczycieli i 108 ankiet od dyrektorów. Respondenci zamieszkują różne regiony kraju, zarówno w miastach wojewódzkich, średnich i małych oraz na wsiach.
4 3 4