Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T20:27:07+01:00

ABC:

obliczamy 3 bok (przeciwprostokątną):

5²+12²=x²
25+144=x²
x=√169
x=13cm

obwód:

L=5+12+13
L=30cm

skala podobieństwa :
k=60/30
k=2

A'B'C'

boki:
5*2=10cm
12*2=24cm
13*2=26cm

Boki tego trójkąta wynoszą 10cm, 24cm i 26cm
2010-02-12T20:27:15+01:00
Obliczam z pitagorasa tyrzeci bok pierwszego trójkata

c²=5²+12²
c²=25+144
c²=169
c=13cm

obwód Δ=5+12+13=30cm,

skala k=60cm:30cm=2

czyli trójkat A prim B prim C prim ma boki 2 razy dłuższe
a=2×5=10cm
b=2×12=24cm
c=2×13=26cm

spr. obwód:10+24+26=60cm
2010-02-12T20:30:26+01:00
5²+12²=c²
25+144=c²
c²=169
c=13
Obw: 12+5+13=30

60 - x
30 - 5
30x=300
x=10

60 - y
30 - 12
30y=720
y= 24

60 - z
30 - 13
30z=780
z=26

Długości boków to 'x', 'z' i 'y'