Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T20:39:21+01:00
1 Kto założył ruch egzekucyjny?
2 Wypisz w pkt jego żądania

Ruch egzekucyjny założyła średnia szlachta polska przeciwko możnowładcom i duchowieństwu


Żądania :
- restytucja (zwrot królowi) dóbr królewskich (królewszczyzn) uważając je za nielegalnie zagarnięte przez arystokrację i duchowieństwo
- zakaz łączenia w jednym ręku paru wysokich stanowisk (argumentując, że osoba która ma więcej niż jedno ważne stanowisko nie jest w stanie w pełnii wywiązywać się ze swoich obowiązków)
- powołanie sejmu sprawiedliwości, który usunąłby nadużycia
- realizacja unii z Litwą (ciężary należy ponosić razem)
- prawo do swobodnego druku i używania j. polskiego
- reforma sądu, skarbu i wojska
- zmodernizowanie prawa i ustroju

Król ciągle nie popierał działaczy tego ruchu, co spowodowało wojnę 'kokoszą' w 1537r pod Lwowem.

Informacje na 100% prawdziwe, bo aktualnie przygotowuję się do olimpiady z historii z ruchem egzekucyjnym włącznie ;]
1 5 1