Odpowiedzi

2010-02-12T20:36:51+01:00
Geneza wód podziemnych

Ze względu na sposób powstawania wód podziemnych można wyróżnić wody infiltracyjne, które powstają wskutek przesiąkania wody przez szczeliny w glebie i warstwach skalnych, wody kondensacyjne, czyli takie, których przyczyną powstania było skraplanie pary wodnej w przypowierzchniowych warstwach gruntu, wody juwenilne, czyli wody, które powstają z magm wydostających się z głębi Ziemi lub wody reliktowe, które w przeszłości geologicznej zostały uwięzione w warstwach skalnych i przez to nie miały kontaktu z otoczeniem przez długi czas. Wśród reliktowych rozróżnić możemy również sedymentacyjne i infiltracyjne.Właściwości fizyczne wody

* temperatura topnienia pod ciśnieniem 1 atm: 0°C = 273,15251K
* temperatura wrzenia pod ciśnieniem 1 atm: 99,97 °C = 373,12 K
* punkt potrójny 0,01 °C = 273,16 K, 611,657 Pa
* gęstość w temperaturze 3,98 °C: 1 kg/l (gęstość maksymalna).
* temperatura krytyczna: 647,096 K[2] (ok. 374 °C)
* ciśnienie krytyczne: 22,064 MPa[2]
* ciepło właściwe: 4187 J/(kg·K) = 1 kcal
* masa cząsteczkowa: 18,01524 Da
* względna przenikalność elektryczna w stałym polu elektrycznym: 87,9 (0 °C), 78,4 (25 °C), 55,6 (100 °C)
* barwa (woda chemicznie czysta: bezbarwna; w warstwach wielometrowych niebieska[3])
* mętność/ilość zawiesin w wodzie (woda chemicznie czysta: klarowna)
* zapach (woda chemicznie czysta: bezwonna)
* konduktywność, σ, lub rezystywność, ρ (dla dobrej jakości wody destylowanej lub demineralizowanej ρ > 18 MΩm)
* twardość (woda chemicznie czysta: 0)
o twardość ogólna
o twardość węglanowa (przemijająca)
o twardość niewęglanowa (trwała)
* odczyn (woda chemicznie czysta: pH 7,0)
o utlenialność wody (woda chemicznie czysta: 0)