Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T20:52:45+01:00
Dane:
m=0,01kg
v₁=720km/h=720*1000/3600=200m/s
v₂=180km/h=180*1000/3600=50m/s

Szukane:
W=?

Wzory:
W=E
Ekinetyczna=mv²/2

Rozwiązanie:
E₁=0,01*200²/2=0,01*40000/2=200 [kg*m²/s²=J]
E₂=0,01*50²/2=0,01*2500/2=12,5 [kg*m²/s²=J]
W=200J-12,5J=187,5 J

Odp.Pocisk wykonał pracę 187,5 J.