Bardzo proszę o przetłumaczenie!


1Jeśli będę musiał, będę pracował całą noc.
2 Spóźnimy się , jeśli się nie pośpieszysz.
3 Gdybym znalazł jej numer telefonu, zadzwoniłbym do niej.
4 Czytałbym więcej, gdybym miał więcej czasu.
5 Pociąg z Londynu odjechał godzinę temu.
6 Pociąg z Londynu już odjechał.
7 Ciotka zadzwoniła do nas w zeszłym tygodniu.
8 Ona nie dzwoni do nas od tamtej pory.
9 " gdzie jest twój klucz" " nie wiem. Myślę, że go zgubiłem"
10 " czy kiedykolwiek byłeś w Chinach?" " Nie, nie byłem, ale byłem dwukrotnie w Japonii"
11 " jak długo czekasz?" " Niezbyt długo. Czekam tu od 10 minut, ale on jeszcze nie przyszedł."
12 My uczymy się hiszpańskiego 2 lata.
13 Tom pracuje dla Coca- cola od 200roku.
14 Pada teraz. zaczęło padać rankiem i ciągle pada. Jak długo pada? Pada od rana.
15 Betty robi zakupy od 2 godzin, ale nie wydała jeszcze wszystkich pieniedzy. Tak, wiem, ale ona jeszcze nie skończyła robić zakupów.
16 Mike wyglądał na śpiącego. On oglądał filmy od 8 wieczorem.
17 szukałem ciebie wszędzie!
18 Kate jest bardzo zmeczona. Ona sprząta od 2 godzin.
19 Obawiam się, że zgubiłem swoje dokumenty . Nie mogę ich nigdzie znaleźć.
20 Ania Spędziła cudowne wakacje na hawajach w zeszłym roku.
21 Prawdopodobnie pójdę na dyskotekę w weekend.
22 Moja babcia zwichneła sobie kostkę i teraz kuleje. Ona zwykle używa kul do chodzenia, ale niestety zgubiła je.
23 Już przeczytałam tę książkę.

z góry wielkie dzięki!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T20:58:46+01:00
1 If I have to, I'll work all the night.
2 We'll be late if u wont hurry up.
3 I'll call her if i find her phone number
4 I'll read more, if I have more time.
5 Train from London arrived an hour ago.
6 Train from London has already arrived.
7 An aunt phoned us last week.
8 She doesnt call since this time.
9 Where is your key ? I dont know, I think I lost it.
10 Have u ever been in China ? " No i haven't, but i have been 2 times in Japan.
11 How long are u waiting ?" Not for long. Im waiting here for a 10 minutes but he didnt come yet.
12 We are learning spanish for a 2 years.
13 Tom is woring for Coca-cola since 2000 year.
14 It's raining now. It started raining in the morning and its still raining. How long is raining ? Since a moring.
15 Betty is shopping for 2 hours, but she didn't spend all of the money. I know, but she didnt end shopping yet.
16 Mike looked really sleppy. He was watching films since 8 p.m !
17 I was looking for u everywhere.
18 Kate is really tired. She is cleaning for a 2 hours !
19 Im afraid if I lost my documents. I can't find them anywhere.
20 Ania spent wonderful holidays in Hawaii last year.
21 Probably I'll go to a disco this weekend.
22 -
23 I've readen this book already