Odpowiedzi

Pozytywne:
- rozprzestrzenianie się innowacji technologicznych
- rozwój nowoczesnych form łączności(np. internet)
- wzrost swobody przepływu ludzi, towarów, usług i kapitału
- wzrost konkurencyjności, a tym samym wzrost jakości towarów i usług oraz pracy
- rozprzestrzenianie się demokracji
- większa swoboda wymiany myśli, idei i informacji
- poznawanie innych kultur, większa wiedza o innych kulturach
- większa dbałość o środowisko przyrodnicze
- większa możliwość prowadzenia wspólnych, międzynarodowych działań na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom

Negatywne:
- wzrost dysproporcji w zamożności ludzi i społeczeństw
- wzrost znaczenia postaw egoistycznych, osłabienie więzi społecznych, wzrost niepewności w myśleniu o przyszłości
- ograniczenie kompetencji państw narodowych na rzecz ponadnarodowych instytucji politycznych i gospodarczych, mniejsza kontrola rządów państw nad przepływem kapitału, a tym samym zmniejszenie wpływów do budżetu
- wzrost zależności państw biednych od państw bogatych
- rozprzestrzenianie się wzorców kulturowych (taka sama moda, rozrywka, ubiór itp.)

-
241 4 241