Wodór reaguje z różnych substancjami. Napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystaj wymienione niżej substraty i produkty:
Substraty:siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi, sód, wapń
Produkty: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siarkowód, wodorek sodu, woda, chlorowodór, fosforowodór

1

Odpowiedzi

2010-02-12T21:05:33+01:00
Wodór + siarka = siarkowodór
wodór + tlen = woda
wodór + azot = amoniak
wodór + chlor = chlorowodór
wodór + fosfor = fosforowodór
wodór + tlenek miedzi = miedź + woda
wodór + sód = wodorek sodu
wodór + wapń = wodorek wapnia;)