Przeczytaj opis doswiadczenia i obserwacje.Sformuluj wniosek.Napisz równanie reakcji otrzymywania kwasu bromowodorowego.

Do probowki z bromowodorem dodano wody z oranżem metylowym.Nastepnie zamknięto probowkę korkiem i ostroznie nia wstrząsnieto.

Obserwacje:oranż metylowy zabarwia sie na czerwono

wniosek:

równanie reakcji;

3

Odpowiedzi

2010-02-12T20:57:51+01:00
Wniosek: kwasy (w tym przypadku bromowodorowy) barwią oranż metylowy na czerwono ponieważ środowisko jest kwaśne

ta reakcja nie ma konkretnego równania, ale myślę, że chodzi tu o dysocjację
HBr-H20->H+ + Br-


2010-02-12T21:00:16+01:00
Bromowodor ma charakter kwasowy

HBr-> h+ +Br-
2010-02-12T21:02:14+01:00
Wnioski:
Chodzi o to, że bromowodór łatwo rozpuszcza się w wodzie, tworząc kwas bromowodorowy.
Równanie:
HBr(gaz) H₂O(nad strzałką napisz) ----> HBr(aq)