1.Podaj, czas w jakim kopalniany transporter o mocy 36kW przemieści 14400kg węgla na wysokość 200m.

2.Uczeń wchodzi na czwarte piętro w czasie 0,5min. Oblicz jego moc, jeżeli ciężar ucznia wynosi 500N. Przyjmij wysokość jednego piętra jako 3m.

3.Wyznacz, jaką pracę należy wykonać, aby ciało o masie m=10 kg podnieść na wysokość h=10m z przyspieszeniem metr na sekundę kwadrat.
Z góry dziękuję.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-13T04:48:40+01:00
Zad.2
Dane:
t=0,5[min]=30[s];
Q=500[N];
h=3[m];
n=4;
szukane:
P=?[W];wzór;
P=W/t;
W=Q*s;gdzie s=nh,postać wzoru na P;
P=(Q*n*h)/t;
jednostka;
[P]=[(N*m)/s]=[J/s]=[W]-wat;
Obliczenia:
P=(500*12)/30=6000/30=200[W].
Odp.Moc ucznia wynosi P=200[W].
Zad.3
Dane:
m=10[kg];
h=10[m];
a=1[m/s2];
g=10[m/s2];-musimy pokonać przyspieszenie grawitacyjne.
W=m*a*h;
jednostka:
[W]=[kg*m/s2*m]=[N*m]=[J]-dżul;
Obliczenia:
W=m*(g+a)*h;
W=10*11*10=1100[J];sprawdź wynik,w odpowiedzi;może być 100[J] ,albo ten co ja napisałem;(g+a)=10+1=11[m/s2].
1 5 1