Napisz nazwy produktów reakcji (a) i równania reakcji otrzymywania podanych wodorotlenków (b)

a) metal grupy I lub II + woda ----> __________________
tlenek metalu grupy I lub II + woda ---> __________________
chlorek metalu + wodorotlenek metalu grupy I lub II --> ______

b) wodorotlenek litu - _________________________________

wodorotlenek baru - ___________________________________

wodorotlenek glinu - ___________________________________

1

Odpowiedzi

2013-01-30T15:02:56+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

a)
metal grupy I lub II + woda ---> wodorotlenek + wodór
tlenek metalu grupy I lub II + woda ---> wodorotlenek
chlorek metalu + wodorotl. metalu grupy I lub II ---> wodorotl. metalu + chlorek metalu z I lub II grupy

 

b)
wodorotlenek litu - 2Li + 2H2O ---> 2LiOH + H2
wodorotlenek baru - BaO + H2O ---> Ba(OH)2
wodorotlenek glinu - AlCl3 + 3KOH ---> Al(OH)3 + 3KCl