Elektrowóz rozwija siłę pociągową o wartości 200kN. Masa całego pociągu wynosi 1500 ton. Całkowita siła tarcia kół o szyny wynosi 50 kN.
Na jakiej drodze prędkosc tego pociagu moze wzrosnąc od 14 km/h do 50 km/h?
W jakim czasie to nastąpi?

Odpowiedz ma wyjsc: 500m i 100s.

Prosze o ładne rozpisanie danych i wgl.

daje naj.;dd

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T22:16:19+01:00
M=1500t=15*10⁵kg
F=200kN=2*10⁵N
T=50 kN=5*10⁴N
V1=14 km/h =14000m/3600s=35/9m/s
V2=50 km/h =50000m/3600s=125/9m/s
OBL t,s
Z 2-giej zasady dynamiki
ma=F-T
a=(F-T)/m=(20*10⁴-5*10⁴)/15*10⁵=15*10⁴/15*10⁵=0,1m/s²
a=(V2-V1)/t→t=(V2-V1)/a=(125/9-35/9)/0,1=90/9/0,1=100s
Odp t=100s
s=1/2at²=0,5*0,1*10000=500m
Odp
s=500m

Pozdrawiam

Hans