Uzupełnij równania reakcji otrzymywania wodorotlenków.

a) Na + H₂O -------> __________________ + _______________
b)_______________ + ___________ ----> Mg(OH)₂
c)SnBr₂ + ___________ -----> _____________ + KBr
d)NiI₂ + NaOH -----> _________ + _________
e) _________ + _________ -----> Bi(OH)₃ + NaCl

3

Odpowiedzi

2010-02-12T21:10:09+01:00
Na + H₂O -------> ________naoh__________ + ________1/2 h2_______
b)____mgo___________ + _h2o__________ ----> Mg(OH)₂
c)SnBr₂ + ___2KOH________ -----> ___sn(oh)2__________ + 2KBr
d)NiI₂ + 2NaOH -----> ___Ni(OH)2______ + ____2NaI_____
e) ___Bicl3______ + __3naoh_______ -----> Bi(OH)₃ + NaCl
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T21:10:50+01:00
A) 2Na + 2H₂O -------> ____2NaOH_________ + _____H2_____
b)_____MgO_____ + __H2O____ ----> Mg(OH)₂
c)SnBr₂ + _____2KOH______ -----> ______Sn(OH)2_____ + 2KBr
d)NiI₂ + 2NaOH -----> ___2NaI___ + ____Ni(OH)2_____
e) ____BiCl3___ + __3NaOH____ -----> Bi(OH)₃ + 3NaCl
1 5 1
2010-02-12T21:11:27+01:00
2Na + 2H2O --> 2NaOH + H2
MgO + H2O ---> Mg(OH)2
SnBr2 + 2KOH -> Sn(OH)2 + 2KBr
NiI2+2NaOH -> 2NaI +Ni(OH)2
BiCl3 + 3NaOH -> Bi(OH)3 + 3NaCl
1 5 1