rozwiąż krzyżówkę
1) Wody wszystkich oceanów i mórz. (11 liter)
2) Jest największym oceanem. (7 liter)
3) Piąty co do wielkości ocean na Ziemi. (9 liter)
4) Oddziela Europę od Ameryki. (8 liter)
5) Znajduję się na południe od równika 60 stopni S. (10 liter)
6) Można go zobaczyć ze wschodnich wybrzeży Afryki. (8 liter)
AAAAAAA RATUNKU

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T21:30:53+01:00
1 Wszechocean
2 Pacyfik
3 Arktyczny
4 Atlantyk
5 Południowy
6 Indyjski

Powinno być dobrze ;)))

Liczę na najj ;P
2010-02-12T21:31:41+01:00
W S Z E C H O C E A N
P A C Y F I K
A R K T Y C Z N Y
A T L A N T Y K
P P O Ł U D N I O W Y
I N D Y J S K I