Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T21:37:15+01:00
Bezrobocie w polsce - 13% - 14%
Przyczyny bezrobocia -
- mało surowców mineralnych
- w mniejszych miastach brak zakładów przemysłowych i innych miejsc pracy
- brak komunikacji miejskiej
- niedostosowane do potrzeb rynku wykształcenia pracowników
- ograniczenie produkcji
1 3 1
2010-02-12T21:41:06+01:00
1. Stopa bezrobocia w styczniu 2010 wynosiła 12,8%
2. Przyczyny bezrobocia: kryzys ekonomiczny, brak odpowiedniego wykształcenia i kwalifikacji, likwidacja dużej ilości zakładów przemysłowych, zmniejszanie dochodu narodowego, szybka modernizacja przemysłu, niedostosowanie kształcenia w szkołach do zmieniających się potrzeb gospodarki, brak szacunku do pracy
3 3 3
2010-02-12T21:41:06+01:00
1) Stopa bezrobocia wzrosła w styczniu 2010 r. o 0,9 punktu procentowego. Zwiększyła się o 159,9 tys. osób i wynosi obecnie 2 052 500 tys. osób.