Odpowiedzi

2010-02-12T21:36:10+01:00
osada na podbudowie miejskiej w Polsce, położona w województwie mazowieckim, w powiecie garwolińskim, w gminie Maciejowice.
W okolicy wsi 10 października 1794 miała miejsce bitwa pod Maciejowicami.
W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa siedleckiego.
Miejscowość jest siedzibą gminy Maciejowice.
Maciejowice leżą 80 km od Warszawy na prawym brzegu Wisły, na południowym krańcu województwa mazowieckiego i wchodzą w skład powiatu garwolińskiego. Przez miejscowość przechodzi droga wojewódzka nr 801 z Warszawy do Puław. Historycznie Maciejowice położone są na ziemi stężyckiej w dawnym województwie sandomierskim w Małopolsce.

neolit pierwsze osadnictwo kultury łużyckiej
1155 nadanie przywileju na miasto Kochów (1 km na południe od Maciejowic – przywilej lokacyjny Kazimierz II Sprawiedliwy) dla klasztoru kanoników regularnych z Czerwińska przez Henryka Sandomierskiego,
XII w. powstanie parafii w Kochowie, przebiega tutaj szlak do przeprawy z Mazowsza na Ruś
koniec XV w. właścicielem zostaje stolnik sandomierski Kacper Maciejewski (odgałęzienie rodu Ciołków)
1507 lokacja miasta Maciejowice na gruntach wsi Ostrów na mocy przywileju króla Zygmunta I
1525 sprzedaż Kochowa przez zakonników
1557 nadanie przywilejów przez króla Zygmunta Augusta za zasługi dla kasztelana sandomierskiego Stanisława Maciejowskiego na: prawa miejskie magdeburskie, jarmarki w maju, targi we wtorek i budowę fortalicjum (zamku obronnego)
XVI w przeniesienie parafii z Kochowa, miasto w rękach Maciejowskich
XVII w kolejni właściciele to kolejno Oleśniccy, Zbąsscy i Tarłowie, powstaje w mieście szpital
od 1705 własność Potockich
1792 własność rodu Zamoyskich, założenie Szkoły Rolniczej w Podzamczu
10 października 1794 bitwa pod Maciejowicami
1800 ordynatem zamoyskim zostaje Stanisław Kostka hrabia Zamoyski, założył park w Podzamczu, buduje pałac w miejscu zburzonego w czasie bitwy maciejowickiej zamku, cegielnię, garkarnię, fabryczkę tkacką, gorzelnię i browar
1803 zwolnienie mieszczan maciejowickich z pańszczyzny
28 stycznia 1863 sformowana w Maciejowicach partia powstańcza dowodzona przez pułkownika Walentego Lewandowskiego bez powodzenia zaatakowała stacjonujący w Łaskarzewie batalion saperów rosyjskich
1870 utrata praw miejskich
lipiec-sierpień 1915 zacięta obrona Rosjan przed Niemcami
13 sierpnia 1920 do Kobylnicy dotarły wojska bolszewickie z Grupy Mozyrskiej
wrzesień 1939 ewakuacja 13 Dywizji Piechoty i Wileńskiej Brygady Kawalerii z Armii "Prusy" przez drewniany most w Przewozie, 9 września most wysadzony w powietrze, tutaj Wisłę przekroczył oddział "Hubala"
1963 otwarcie szkoły tysiąclatki
1988 otwarcie Muzeum Tadeusza Kościuszki
1990 przejęcie znacjonalizowanego majątku Podzamcze przez Agencję Rolną Skarbu Państwa i Gminy

Bitwa pod Maciejowicami została stoczona 10 października 1794 pod Maciejowicami, w okolicy Garwolina na południowym Mazowszu pomiędzy wojskami polskimi dowodzonymi przez gen. Tadeusza Kościuszkę a wojskami rosyjskimi pod dowództwem gen. Iwana Fersena. Do bitwy doszło w wyniku próby niedopuszczenia do połączenia się dwóch dużych korpusów rosyjskich gen. Suworowa i gen. Fersena. W wyniku przegranej dla Polaków bitwy do niewoli dostał się ranny naczelnik insurekcji - Tadeusz Kościuszko.
2010-02-12T22:03:25+01:00
Maciejowice to wieś położona na południowy wschód od Warszawy, w której 10 października 1794r. doszło do starcia polsko-rosyjskiego. W bitwie tej polskie oddziały zostały pokonane, a ranny Tadeusz Kościuszko dostał się do niewoli.