Należy powiekszyc prostokątne boisko o wymiarach 20m na 30m tak aby jego pole było conajmniej dwukrotnie większe od dotychczasowego.dł i szer boiska należy zwiększyć o tą samą liczbę metrów.obl o jaką liczbe metrów należy powiekszyć dł i szer boiska
proszę o rozwiązanie

1

Odpowiedzi

2010-02-13T10:42:22+01:00
A - długość boiska = 30 m
b - szerokość boiska = 20 m
P - pole boiska = ab = 20 razy 30 = 600 m²
x - ilość m powiększenia
(30 + x)(20 + x) = 1200
600 + 20x + 30x + x² = 1200
x² + 50x = 1200 - 600
x² + 50x - 600 = 0
Δ = 50² - 4 razy 1 razy - 600 = 2500 + 2400 = 4900
√Δ = √4900 = 70
x1 = - 50 - 70/2 = - 120/2 = - 60 odrzucamy ponieważ x <0
x2 = - 50 + 70/2 = 20/2 = 10
odp
długośc i szerokość boiska trzeba powiększyć o 10 m