Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-02-12T22:33:04+01:00
Człowiek według Sępa-Szarzyńskiego charakteryzuje się postawą wręcz bohaterską. Pomimo swej samotności i bezradności w walce ze złem, zwraca się do Pana o łaskawość i szuka u Niego pomocy. Stawia czoła wszelkim przeciwnością licząc na to, że odniesie zwycięstwo. Wierzy, że właśnie na tym polega życie i dlatego uznaje tę walkę za istotę bytu. Jest świadom tego, że przez dysharmonię moralną człowiek wybiera przede wszystkim zło, żyje w mroku i chaosie, dlatego tak wytrwale dąży do zapanowania nad wrodzonym dualizmem natury ludzkiej. Autor wyraźnie nawiązuje do księgi Hioba. "Bojowanie byt nasz podniebny" - życie to ciągła dramatyczna walka, w której chodzi o doskonalenie duchowe. Wrogami są Szatan, pokusy, własne ciało. Walkę tę można zwyciężyć jedynie z Bogiem. Postawa człowieka z hymnu Jana Kochanowskiego różni się zasadniczo, gdyż charakteryzuje się ona przede wszystkim podziwem, pochwałą Boga poprzez docenienie Jego dzieła. Podmiot liryczny nie boi się Stwórcy, modli się do Niego zdając sobie sprawę z tego, że nie jest w stanie nic Mu ofiarować, ponieważ wszystko, co istnieje powstało z woli bożej. Jedynie może wyznawać Boga całym sercem i uwielbiać Go. „My” liryczne składa Panu hołd w podzięce za tak piękne dzieło, jakim jest cały świat. Człowiek głosi pochwałę życia, afirmuje je i zachwyca się naturą.