Odpowiedzi

2010-02-12T22:52:12+01:00
A) spalanie niecałkowite i półspalanie
C₁₅H₃₁COOH + 7 O₂ ------>> 16 C + 16 H₂O
C₁₅H₃₁COOH + 15 O₂ -------->> 16 CO + 16 H₂O
bądź
C₁₇H₃₅COOH + 8 O₂ ----------->> 18 C + 18 H₂O
C₁₇H₃₅COOH + 17 O₂ ------------->> 18 CO + 18 H₂O

b) spalanie całkowite
C₁₅H₃₁COOH + 23 O₂ ------------>> 16 CO₂ + 16 H₂O
bądź
C₁₇H₃₅COOH + 26 O₂------------->> 18 CO₂ + 18 H₂O

w zależności czy chodzi o stearynę kwasu palmitynowego (C15H31COOH) czy kwasu stearynowego (C17H35COOH)
1 5 1